Visie

Principes van ons pedagogisch beleid zorgt voor de opvoeding en de verzorging van de kinderen die bij groepsopvang Bambinos worden opgevangen. De opvang wil een veilig, kindvriendelijk klimaat scheppen dat de ontwikkeling van de kinderen bevordert en hun alle kansen biedt om hun talenten en vaardigheden te ontplooien. Om dit te verwezenlijken werkt de opvang volgens de criteria die in het evaluatieschema voor het evalueren van het pedagogisch functioneren van Kind en Gezin worden vooropgesteld.

Wij besteden bijzondere aandacht aan individualisering(vb. de horizontale opvang waarbij de opvang in groepjes volgens leeftijd gebeurd), bevorderen van zelfstandigheid, bieden van structuur en regelmaat, bewegingsvrijheid en fysische en psychische veiligheid. Daarom zorgen we voor een stimulerende omgeving met speelgoed en activiteiten die aangepast zijn aan de leeftijd en de interesses van de kinderen, waardoor kinderen geboeid en betrokken bezig kunnen zijn.

Het basisprincipe van de opvang is respect voor elk kind, voor zijn eigenheid en zijn persoonlijkheid. Het welbevinden van elk kind staat centraal. De kinderen verblijven in vaste leefgroepen. Er is 1 groep voor baby’s en kruipers tot +/- 18 maanden en 1 groep voor peuters van +/- 18 maanden tot ze naar de basisschool gaan.

De verantwoordelijken stellen de groepen samen. Zij houden hierbij rekening met de aard en ontwikkelingsfase van het kind, de pedagogische visie, het reserveringsschema en de beschikbare plaats. De verantwoordelijken informeren ouders over de dagindeling, de slaap- en eetgewoonten en de spelactiviteiten. De kinderen gaan pas over naar een andere leefgroep na overleg met de ouders. Om de overstap zo vlot mogelijk te laten verlopen maken de kinderen geleidelijk aan kennis met de volgende leefgroep. Eerst brengen zij een kwartiertje door bij de grotere kinderen, samen met de verantwoordelijken. Stilaan wordt de tijd die de kinderen doorbrengen in de volgende speelgroep langer.

Om praktische redenen worden alle kinderen vóór 9.00 u en na 17 uur samen opgevangen. De verantwoordelijken beantwoorden aan de diplomavereisten van Kind en Gezin. De verantwoordelijken volgen regelmatig bijscholing.